DOMUS Clean&Move: เครื่องซักอบผ้าแบบหยอดเหรียญ (รูปแบบตู้คอนเทนเนอร์)

 

DOMUS ผลิตจากประเทศสเปน (Spain) และดำเนินการผลิตเครื่องซักอบรีดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1922 (หรือมากกว่า 95 ปีมาแล้ว) ซึ่ง DOMUS เป็นสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม โรงซักรีด โรงพยาบาล ร้านอาหาร ร้านซักผ้าทั่วไป และอื่นๆ ซึ่งทาง DOMUS ผลิตเครื่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับตลาดที่มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก และรองรับการขยายตลาดในอนาคตอีกด้วย โดยสินค้าที่ทาง DOMUS ผลิตและจำหน่ายอาทิเช่น เครื่องซักสลัดผ้า เครื่องซักสลัดผ้าแบบประตูหน้า-หลัง เครื่องสลัดผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องรีดผ้า เครื่องพับผ้า และอื่นๆ ได้เน้นหลักในด้านการประหยัดน้ำและพลังงานด้วยระบบ ECOVOLUTION เพื่อให้สอดคล้องกับความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นอกจากนี้ทาง DOMUS ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มตลาดของเครื่องซักอบผ้าแบบหยอดเหรียญที่เริ่มเป็นที่นิยมกันในหลายประเทศ โดย DOMUS ได้เริ่มขยายสายการผลิตและการตลาดสำหรับเครื่องซักอบผ้าแบบหยอดเหรียญเมื่อหลายปีที่ผ่านมา และได้พัฒนาต่อยอดอีกครั้งเป็นลักษณะติดตั้งในรูปแบบของตู้คอนเทนเนอร์นี้ว่า  Clean&Move

เครื่องซักสลัดผ้าและเครื่องอบผ้าแบบหยอดเหรียญ  DOMUS Clean&Move  เป็นการใช้เครื่องอุตสาหกรรมของ DOMUS มาเพิ่มอุปกรณ์หยอดเหรียญที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับการใช้งานในประเทศไทยโดยเฉพาะ อีกทั้งปรับตั้งจอควบคุมโปรแกรมใหม่จากเดิมที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรมมาเป็นแบบหยอดเหรียญ นอกนั้นยังคงคุณภาพของเครื่องให้เป็นเหมือนกับเครื่องที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นตัวเครื่องทั้งหมดจะไม่มีการลดทอน spec ใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งงานระบบไฟฟ้า งานระบบน้ำ และงานระบบแก๊ส ที่เป็นแบบ Built-in ในตู้คอนเทนเนอร์มาจากทาง DOMUS ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ ผู้ประกอบการจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องทั้งหมดของ  DOMUS Clean&Move  นั้นมีคุณภาพสูงในงานระดับอุตสาหกรรม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีความทนทานสูงในด้านของโครงสร้างต่างๆ และลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้เช่นกันว่า ผ้าที่นำมาซักและอบนั้นจะมีความสะอาดที่ดีกว่านำไปซักหรืออบกับเครื่องแบบทั่วไป ซึ่งเครื่องซักสลัดผ้าและเครื่องอบผ้าของ  DOMUS Clean&Move  ถูกออกแบบมาให้ช่วยรักษาและถนอมเส้นใยผ้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องซักอบรีดแบบหยอดเหรียญของ  DOMUS Clean&Move  กับยี่ห้ออื่นๆ เครื่องของ  DOMUS Clean&Move  ผลิตและนำเข้าจากประเทศสเปน (Spain) ซึ่งโดดเด่นกว่าในด้านของประสิทธิภาพ ความทนทาน และลูกเล่นของจอโปรแกรมต่างๆที่ง่ายต่อผู้ใช้งาน (User-Friendly) อีกทั้ง spec ของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้านั้นมีเทคโนโลยีต่างๆที่เหนือกว่ายี่ห้ออื่นๆ อาทิเช่น ตะกร้าแบบวัสดุสเตนเลส ระบบหมุนตะกร้าซ้าย-ขวา การประหยัดน้ำ-ไฟฟ้า-เคมีภัณฑ์ และอื่นๆ รวมไปถึงการประหยัดพลังงานความร้อน (ECOVOLUTION) ของเครื่องอบผ้าที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่ผู้ประกอบการควรพิจารณา เพราะเป็นรายจ่ายที่สิ้นเปลืองมากที่สุดที่ต้องนำมาคำนวณต้นทุนต่อเดือน นอกจากนี้ชิ้นส่วนและอะไหล่ต่างๆของเครื่อง  DOMUS Clean&Move  ยังสามารถหาได้ในประเทศไทยมากกว่า 90-95% อีกด้วย

ทั้งนี้ทางบริษัทได้เน้นหลักในด้านของคุณภาพสินค้าและการบริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งเครื่องซักสลัดผ้าและเครื่องอบผ้าแบบหยอดเหรียญ  DOMUS Clean&Move  นั้นเป็นเครื่องอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน และคุณภาพที่แตกต่างจากเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแบบทั่วไป ทางบริษัทจึงมีนโยบายหลักในการดูแลลูกค้าหรือผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายๆต่างที่อาจเกิดขึ้นจากการบำรุงรักษาเครื่อง ซึ่งทางบริษัทจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ (ทั้งแบบต่อเดือน และแบบต่อปี) ที่ทำให้ผู้ประกอบการอาจมองว่าเสียผลประโยชน์จากการลงทุนในกิจการส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องหมายการค้า (Trademark Fee), ค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee), ค่าการตลาด (Marketing Fee) และอื่นๆ แต่ทางบริษัทจะเน้นถึงการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า อาทิเช่น การดูแลบำรุงรักษาเครื่องตามระยะ (Preventive Maintenance Program = PMP), การรับประกันสินค้า (Warranty & Extended Warranty Program) และอื่นๆ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางบริษัทสามารถให้ความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการที่กังวลถึงความเสี่ยงในการลงทุนกับธุรกิจเครื่องซักอบผ้าแบบหยอดเหรียญได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้เครื่องซักสลัดผ้าและเครื่องอบผ้าแบบหยอดเหรียญ  DOMUS Clean&Move  รองรับการเชื่อมต่อและตรวจสอบข้อมูลต่างๆด้วยระบบ  DOMUSCONNECT  ที่จะทำให้ลูกค้าหรือผู้ประกอบการสะดวกสบายในการบริหารจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดีด้วยการทราบข้อมูลต่างๆเกียวกับตัวเครื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น เครื่องทำงานมากน้อยเพียงใด เครื่องยังคงทำงานปกติหรือไม่ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังรองรับการตรวจสอบและแก้ไขเครื่องได้ทันทีด้วยการ REMOTE เข้าควบคุมเครื่องผ่านทางระบบ  DOMUSCONNECT  เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องได้ตลอดเวลาไม่ว่าลูกค้าหรือผู้ประกอบการจะอยู่ที่ใดบนโลกนี้ได้อีกด้วยหน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2020 ENG-THIRA CO.,LTD. All Rights Reserved.