เครื่องสลัดผ้าอุตสาหกรรม - Hydro Extractor

รวบรวมสินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ กลุ่มที่ 2เครื่องสลัดผ้า DOMUS : CB Serie - Hydro Extractorarticle

เครื่องสลัดผ้าที่มีชื่อเสียงจากทางทวีปยุโรป ซึ่งส่งออกมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก และสินค้าของ DOMUS ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มของ ONNERA Group ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป

Available Size:   10 - 17 kgs

Extraction G-Force:   530G / 600G

Brand Origin:   ประเทศสเปน (Spain)

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2020 ENG-THIRA CO.,LTD. All Rights Reserved.