ReadyPlanet.com
เครื่องซักสลัดผ้า DOMUS : DHS - Washer Extractor Soft Mount article

 

ขอเชิญเข้าชมเวปไซต์ใหม่ที่     www.engthiralaundry.com

 

 

 

 

DOMUS, PRIMER, FAGOR, DANUBE, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount

 

 DOMUS, PRIMER, FAGOR, DANUBE, DLS, DMS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, rigid mount, hard mount

 

เครื่องซักสลัดผ้า DOMUS รุ่น DHS เป็นเครื่องซักสลัดผ้าแบบโช๊คอัพและสปริง (Soft Mount) โดยมีทั้งแบบ OPL และ Self-Service ซึ่งรุ่น DHS นั้นมีค่าแรงสลัดผ้าที่แตกต่างกัน โดยเครื่องซักสลัดผ้า DHS ขนาด 11-60 kgs จะมีค่าแรงสลัดผ้าที่ 450G และขนาด120 kgs จะมีค่าแรงสลัดผ้าที่ 350G ส่วนในด้านของ spec อื่นๆจะเหมือนกันทั้งหมด ดังนี้

DOMUS, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount   จอควบคุมสัมผัสแบบ Microprocessor ใช้งานง่าย อีกทั้งเป็นจอควบคุมหลักที่เน้นความสำคัญควบคุมการประหยัดพลังงานต่างๆ

DOMUS, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount   ตะกร้าแบบสเตนเลส ไม่เป็นสนิม และทนการกัดกร่อนของเคมีได้เป็นอย่างดี

DOMUS, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount   ระบบ Hot & Cold Mix ที่ช่วยผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นแบบอัตโนมัติ เพื่อการประหยัดพลังงาน และลดเวลาในการซักผ้า

DOMUS, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount   ระบบ Inverter ที่ควบคุมความเร็วในการซักและสลัดผ้า โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการ Imbalance ก่อนการสลัดผ้า

DOMUS, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount   ระบบ Loading Aid ที่ควบคุมน้ำและการหมุนของตะกร้า เพื่อง่ายต่อการใส่ผ้าเข้าและนำผ้าออก

DOMUS, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount   ระบบ Automatic Weighing System ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 30% จากการคำนวณปริมาณน้ำในระบบ

DOMUS, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount   ระบบ Wet Cleaning System ที่ช่วยให้ซักผ้า Dry Cleaning ได้ในตัวเอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเครื่องอื่นๆ

DOMUS, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount   ระบบ Optimal Loading ที่วิเคราะห์ในการใช้น้ำตามปริมาณของผ้าที่ต้องการซัก

DOMUS, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount   การออกแบบของจอควบคุม และใช้วัตถุดิบในการผลิตเครื่องต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา

DOMUS, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount   ท่อน้ำที่ 3 ที่ติดตั้งที่เครื่อง สำหรับการใช้งาน soft water หรือ ozone หรือ recycled water

DOMUS, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount   การออกแบบตะกร้าซักผ้าพิเศษ ที่ช่วยให้ระยะการซักผ้าน้อยลง และช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น

 

เครื่องซักสลัดผ้า DOMUS รุ่น DHS TOUCH II          * รองรับ DOMUSCONNECT (DOMUS IoT Solutions)

เครื่องซักสลัดผ้า DOMUS รุ่น DLS TOUCH II ใช้ช่วงล่างแบบมีโช๊คอัพและสปริง (Soft Mount) ซึ่งสามารถสลัดผ้าได้แรงถึง 450G-Force พร้อมด้วยระบบความปลอดภัยต่างๆ โดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับจอควบคุมการทำงานแบบสัมผัส Microprocessor TOUCH II ขนาด 7" ซึ่งสามารถรองรับการทำงานกับระบบ DOMUSCONNECT ที่สามารถควบคุมเครื่องต่างๆผ่านทาง Internet ได้อีกด้วย

          

                              

Size:  11 - 14 - 18 - 27 - 36 - 60 kgs          Heating:  Electric - Steam

 

                              

Size:  120 kgs          Heating:  Steam

 

ข้อมูลเครื่องซักสลัดผ้า DOMUS รุ่น DHS

- จอควบคุมระบบสัมผัสแบบ Microprocessor ขนาด 7" พร้อมการใช้งาน 26 โปรแกรม

- โอนถ่ายข้อมูลต่างๆผ่านทาง USB Port

- โครงสร้างและตะกร้าทั้งหมด ผลิตจากวัสดุสเตนเลส

- ท่อน้ำทั้งหมด 3 จุด สำหรับ Hot Water, Cold Water และ Soft Water

- ระบบป้องกันและควบคุมการเกิด unbalanced load ในขณะที่จะสลัดผ้า

- ระบบ Safety ต่างๆ เช่น ปุ่ม Emergency Stop และอื่นๆ

- ระบบ Optimal Loading ที่วิเคราะห์การใช้น้ำตามปริมาณของผ้าที่ต้องการซัก

* ค่าแรงสลัดผ้า (Extraction G-Force) สำหรับรุ่น DLS คือ 100G

* ค่าแรงสลัดผ้า (Extraction G-Force) สำหรับรุ่น DMS คือ 200G

 

จุดเด่นของเครื่องซักสลัดผ้า DOMUS รุ่น DHS ที่เป็นมาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆที่ "ไม่มี" หรือเป็น "Option เสริม"

Small Capacity - DHS-11, DHS-14, DHS-18, DHS-27, DHS-36

- ส่วนประกอบภายนอก ผลิตจากวัสดุสเตนเลส - ยี่ห้ออื่นๆเป็น Option เสริม

- ท่อน้ำเข้าเครื่องจุดที่ 3 สำหรับ Soft Water - ยี่ห้ออื่นๆเป็น Option เสริม

- ระบบ Wet Cleaning System ที่เป็นการซักแห้งด้วยน้ำ - บางยี่ห้อเป็นมาตรฐาน บางยี่ห้อไม่มี และบางยี่ห้อเป็น Option เสริม

- ระบบ Traceability ที่เป็นการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อตรวจสอบภายหลัง - บางยี่ห้อไม่มี และบางยี่ห้อเป็น Option เสริม

- ค่าแรงสลัดผ้า (Extraction G-Force) สูงสุดที่ 450G - ยี่ห้ออื่นๆสูงถึง 400G และบางยี่ห้อสูงถึง 450G (แต่ 36kgs สูงสุดที่ 400G)

- จอควบคุมสัมผัส Touch Controller - ยี่ห้ออื่นๆไม่มี

High Capacity - DHS-45, DHS-60, DHS-120

- ส่วนประกอบภายนอก ผลิตจากวัสดุสเตนเลส - บางยี่ห้อเป็นมาตรฐาน และบางยี่ห้อเป็น Option เสริม

- ท่อน้ำเข้าเครื่องจุดที่ 3 สำหรับ Soft Water - บางยี่ห้อเป็นมาตรฐาน และบางยี่ห้อเป็น Option เสริม

- ระบบ Wet Cleaning System ที่เป็นการซักแห้งด้วยน้ำ - บางยี่ห้อเป็นมาตรฐาน บางยี่ห้อไม่มี และบางยี่ห้อเป็น Option เสริม

- ระบบ Traceability ที่เป็นการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อตรวจสอบภายหลัง - บางยี่ห้อไม่มี และบางยี่ห้อเป็น Option เสริม

- ค่าแรงสลัดผ้า (Extraction G-Force) สูงสุดที่ 350G - ยี่ห้ออื่นๆสูงถึง 300G และบางยี่ห้อสูงถึง 350G

- จอควบคุมระบบสัมผัส Touch Controller - ยี่ห้ออื่นๆไม่มี

 

DOMUS, PRIMER, FAGOR, DANUBE, DLS, DMS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, rigid mount, hard mount

 

จอควบคุมระบบสัมผัส TOUCH CONTROL

- จอขนาด 7" แบบระบบสัมผัส (Touch Screen) สำหรับเครื่อง OPL Washer และ Coin Washer

- ตั้งค่าการใช้งานได้มากถึง 26 โปรแกรม และโปรแกรม economic 4 โปรแกรม

- ตั้งค่าการแสดงผลที่หน้าจอได้หลายแบบ

- รองรับการใช้งานทั้งหมด 33 ภาษา

- ช่อง USB Port สำหรับโอนถ่ายข้อมูล และ Update Software

- โปรแกรมใช้งานได้ง่ายแบบ User-friendly

- รองรับสัญญาณการจ่ายเคมีมากถึง 8 สัญญาณ และสามารถเพิ่มได้สูงสุด 14 สัญญาณ (Optional)

- ควบคุมและปรับรอบความเร็วในการซักและสลัดผ้าได้

- รองรับการใช้งานและปรับตั้งค่าความร้อนน้ำในการซักตั้งแต่ 20ํC-90ํC

- ระบบ Wet Cleaning System

- ระบบ Rest Mode เพื่อการประหยัดพลังงานและพร้อมทำงานในทันที

- ระบบ Water Recovery System ที่ช่วยให้ประหยัดพลังงานมากถึง 70%

- การบันทึกค่าต่างๆในการใช้งานซึ่งสามารถเรียกดูค่าย้อนหลังได้

DOMUS, PRIMER, FAGOR, DANUBE, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount DOMUS, PRIMER, FAGOR, DANUBE, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount DOMUS, PRIMER, FAGOR, DANUBE, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount

DOMUS, PRIMER, FAGOR, DANUBE, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount DOMUS, PRIMER, FAGOR, DANUBE, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount DOMUS, PRIMER, FAGOR, DANUBE, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount

DOMUS, PRIMER, FAGOR, DANUBE, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount DOMUS, PRIMER, FAGOR, DANUBE, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount DOMUS, PRIMER, FAGOR, DANUBE, DHS, โดมุส, ขายเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องซักผ้าโรงแรม, เครื่องซักผ้าโรงพยาบาล, เครื่องซักผ้าโรงงาน, เครื่องซักผ้ายุโรป, เครื่องซักผ้าราคาถูก, เครื่องซักผ้าลอนดรี้, washer extractor, soft mount

 

รายชื่อลูกค้าส่วนหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้ DOMUS

1.) CONRAD HOTEL (HILTON)     - Dublin, Ireland

2.) MARRIOTT HOTEL    - Bucharest, Romania

3.) HILTON RESORTS & SPA DE GELENDSIK     - Russia

4.) SHERATON HOTEL     - Bilbao, Spain

5.) KEMPINSKI HOTEL     - Tanzania

6.) SHERATON HOTEL     - Istanbul, Turkey

7.) OMNI HOTEL    - Dallas, United States of America

8.) ACCOR SOFITEL HOTEL    - Risma, Morocco

9.) HOLIDAY INN HOTEL     - Athens, Greece

10.) ACCOR IBIS HOTEL     - Alger, Algeria

 

รายชื่อประเทศส่วนหนึ่งที่ทาง DOMUS ส่งออกเครื่องต่างๆ (Hotel, Hospital, Laundry Service)

ALGERIA                                            ANGOLA                                          BENIN

BRUNEI                                              BULGARIA                                       CUBA

ECUADOR                                         GREECE                                          ICELAND

IRELAND                                            ISRAEL                                             MALDIVES

MEXICO                                             MOROCCO                                      NIGERIA

PAKISTAN                                          PORTUGAL                                      ROMANIA

RUSSIA                                              SRI LANKA                                       TANZANIA

TURKEY                                             TURKMENISTAN                             U.S.A.

ZAMBIA

 

เอกสารข้อมูลต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่!!

 Company Profile 2020 

DOMUS Front Loading Washer Extractors 

 DOMUS Self-Service 

DOMUS Efficiency 
เครื่องซักสลัดผ้าอุตสาหกรรมแบบมีโช๊คอัพและสปริง - Washer Extractor (Soft Mount)

เครื่องซักสลัดผ้า TOLKAR : MIRACLE - Washer Extractor Soft Mount article
เครื่องซักสลัดผ้า TOLKAR : HYDRA - Washer Extractor Soft Mount articleCopyright © 2020 ENG-THIRA CO.,LTD. All Rights Reserved.