ReadyPlanet.com
เครื่องอบผ้า DOMUS : DTT / DTM / DLM – Tumble Dryer article

  

ขอเชิญเข้าชมเวปไซต์ใหม่ที่     www.engthiralaundry.com

 

 

 

DOMUS, PRIMER, FAGOR, DANUBE, DTA, DTB, DTP, DLC, โดมุส, ขายเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้าโรงแรม, เครื่องอบผ้าโรงซักรีด, เครื่องอบผ้าโรงพยาบาล, ขายเครื่องอบผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้ายุโรป, เครื่องอบผ้าราคาถูก, เครื่องอบผ้าลอนดรี้, เครื่องอบผ้าใช้ฮีตเตอร์, เครื่องอบ

 

 

               

 

เครื่องอบผ้า DOMUS มีทั้งหมด 6 รุ่นด้วยกันคือ DTT ECO-ENERGY, DTT DYNAMIC, DTM COMFORT, DTT2 STACK, DTM2 STACK และ DLM2 STACK ซึ่งทั้งหมดนั้นมีความแตกต่างกันในด้านของการออกแบบ วัสดุที่ใช้ในการประกอบ รวมถึงระบบต่างๆของตัวเครื่อง ซึ่งรายละเอียดและเทคโนโลยีของทาง DOMUS สำหรับเครื่องอบผ้ามีดังนี้

DOMUS, DTA, DTB, DTP, DLC, โดมุส, ขายเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้าโรงแรม, เครื่องอบผ้าโรงซักรีด, เครื่องอบผ้าโรงพยาบาล, ขายเครื่องอบผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้ายุโรป, เครื่องอบผ้าราคาถูก, เครื่องอบผ้าลอนดรี้, เครื่องอบผ้าใช้ฮีตเตอร์, เครื่องอบ   ระบบที่นำพลังงานความร้อนกลับมาใช้อีกครั้ง เพื่อการประหยัดพลังงานที่ดีที่สุด

DOMUS, DTA, DTB, DTP, DLC, โดมุส, ขายเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้าโรงแรม, เครื่องอบผ้าโรงซักรีด, เครื่องอบผ้าโรงพยาบาล, ขายเครื่องอบผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้ายุโรป, เครื่องอบผ้าราคาถูก, เครื่องอบผ้าลอนดรี้, เครื่องอบผ้าใช้ฮีตเตอร์, เครื่องอบ   ระบบตรวจจับและควบคุมความชื้นของผ้าด้วย humidity sensor

DOMUS, DTA, DTB, DTP, DLC, โดมุส, ขายเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้าโรงแรม, เครื่องอบผ้าโรงซักรีด, เครื่องอบผ้าโรงพยาบาล, ขายเครื่องอบผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้ายุโรป, เครื่องอบผ้าราคาถูก, เครื่องอบผ้าลอนดรี้, เครื่องอบผ้าใช้ฮีตเตอร์, เครื่องอบ   ระบบป้องกันการสูญเสียความร้อนออกมาภายนอก เพื่อการใช้พลังงานความร้อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

DOMUS, DTA, DTB, DTP, DLC, โดมุส, ขายเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้าโรงแรม, เครื่องอบผ้าโรงซักรีด, เครื่องอบผ้าโรงพยาบาล, ขายเครื่องอบผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้ายุโรป, เครื่องอบผ้าราคาถูก, เครื่องอบผ้าลอนดรี้, เครื่องอบผ้าใช้ฮีตเตอร์, เครื่องอบ   ระบบดับเพลิงทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ภายในตะกร้า

DOMUS, DTA, DTB, DTP, DLC, โดมุส, ขายเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้าโรงแรม, เครื่องอบผ้าโรงซักรีด, เครื่องอบผ้าโรงพยาบาล, ขายเครื่องอบผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้ายุโรป, เครื่องอบผ้าราคาถูก, เครื่องอบผ้าลอนดรี้, เครื่องอบผ้าใช้ฮีตเตอร์, เครื่องอบ DOMUS, DTA, DTB, DTP, DLC, โดมุส, ขายเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้าโรงแรม, เครื่องอบผ้าโรงซักรีด, เครื่องอบผ้าโรงพยาบาล, ขายเครื่องอบผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้ายุโรป, เครื่องอบผ้าราคาถูก, เครื่องอบผ้าลอนดรี้, เครื่องอบผ้าใช้ฮีตเตอร์, เครื่องอบ   ระบบการไหลเวียนของอากาศภายในเครื่องอบผ้าที่ออกแบบเป็นพิเศษ

DOMUS, DTA, DTB, DTP, DLC, โดมุส, ขายเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้าโรงแรม, เครื่องอบผ้าโรงซักรีด, เครื่องอบผ้าโรงพยาบาล, ขายเครื่องอบผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้ายุโรป, เครื่องอบผ้าราคาถูก, เครื่องอบผ้าลอนดรี้, เครื่องอบผ้าใช้ฮีตเตอร์, เครื่องอบ   แผ่น filter กรองใยผ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อช่วยอากาศไหลผ่านได้ดีกว่า

DOMUS, DTA, DTB, DTP, DLC, โดมุส, ขายเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้าโรงแรม, เครื่องอบผ้าโรงซักรีด, เครื่องอบผ้าโรงพยาบาล, ขายเครื่องอบผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้ายุโรป, เครื่องอบผ้าราคาถูก, เครื่องอบผ้าลอนดรี้, เครื่องอบผ้าใช้ฮีตเตอร์, เครื่องอบ   จอควบคุมการทำงานของ DOMUS ที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน  

DOMUS, DTA, DTB, DTP, DLC, โดมุส, ขายเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้าโรงแรม, เครื่องอบผ้าโรงซักรีด, เครื่องอบผ้าโรงพยาบาล, ขายเครื่องอบผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้ายุโรป, เครื่องอบผ้าราคาถูก, เครื่องอบผ้าลอนดรี้, เครื่องอบผ้าใช้ฮีตเตอร์, เครื่องอบ   ระบบหมุนตะกร้าซ้าย-ขวา ควบคุมการทำงานด้วย inverter

DOMUS, DTA, DTB, DTP, DLC, โดมุส, ขายเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้าโรงแรม, เครื่องอบผ้าโรงซักรีด, เครื่องอบผ้าโรงพยาบาล, ขายเครื่องอบผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้ายุโรป, เครื่องอบผ้าราคาถูก, เครื่องอบผ้าลอนดรี้, เครื่องอบผ้าใช้ฮีตเตอร์, เครื่องอบ   ตะกร้าวัสดุสเตนเลสคุณภาพสูง

DOMUS, DTA, DTB, DTP, DLC, โดมุส, ขายเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้าโรงแรม, เครื่องอบผ้าโรงซักรีด, เครื่องอบผ้าโรงพยาบาล, ขายเครื่องอบผ้าโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องอบผ้ายุโรป, เครื่องอบผ้าราคาถูก, เครื่องอบผ้าลอนดรี้, เครื่องอบผ้าใช้ฮีตเตอร์, เครื่องอบ   ตะกร้าที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อถนอมเส้นใยผ้าในขณะทำการอบผ้า

 

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น DTT ECO-ENERGY          * รองรับ DOMUSCONNECT (DOMUS IoT Solutions)

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น ECO-ENERGY ที่ใช้พื้นฐานของเครื่องอบผ้ารุ่น COMFORT มาเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเน้นหลักการประหยัดเวลาในการอบผ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มระบบความปลอดภัยมาตรฐานให้มากขึ้น อาทิเช่น ระบบดับเพลิงภายในตะกร้า และอื่นๆ โดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับจอควบคุมการทำงานแบบสัมผัส Microprocessor TOUCH II ขนาด 7" ซึ่งสามารถรองรับการทำงานกับระบบ DOMUSCONNECT ที่สามารถควบคุมเครื่องต่างๆผ่านทาง Internet ได้อีกด้วย

          

                              

Size:  11 - 18 - 23 - 28 - 36 - 45 - 60 - 80 kgs          Heating:  Electric - Steam - Gas

 

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น DTT DYNAMIC          * รองรับ DOMUSCONNECT (DOMUS IoT Solutions)

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น DYNAMIC เป็นเครื่องอบผ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะกับผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการระบบการทำงานพิเศษอื่นๆอย่างเช่น DTT ECO-ENERGY หรือ DTT HEAT PUMP ECO-ENERGY และ DTT HEAT PUMP DYNAMIC โดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับจอควบคุมการทำงานแบบสัมผัส Microprocessor TOUCH II ขนาด 4.3" สำหรับเครื่องอบผ้าขนาด 11-36kgs และจอควบคุมการทำงานขนาด 7" สำหรับเครื่องอบผ้าขนาด 45-80kgs ซึ่งสามารถรองรับการทำงานกับระบบ DOMUSCONNECT ที่สามารถควบคุมเครื่องต่างๆผ่านทาง Internet ได้อีกด้วย

          

                              

Size:  11 - 18 - 23 - 28 - 36 - 45 - 60 - 80 kgs          Heating:  Electric - Steam - Gas

 

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น DTM COMFORT

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น COMFORT เป็นเครื่องอบผ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะกับผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการระบบการทำงานพิเศษอื่นๆอย่างเช่น DTT ECO-ENERGY หรือ DTT HEAT PUMP ECO-ENERGY และ DTT HEAT PUMP DYNAMIC โดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับจอควบคุมการทำงาน Microprocessor M Programmer

          

                    

Size:  11 - 18 - 23 - 28 - 36 - 45 - 60 - 80 kgs          Heating:  Electric - Steam - Gas

 

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น DTT HEAT PUMP ECO-ENERGY          * รองรับ DOMUSCONNECT (DOMUS IoT Solutions)

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น HEAT PUMP ECO-ENERGY ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการประหยัดพลังงานที่สุด และไม่จำเป็นต้องมีท่อ exhaust ออกไปด้านนอกอาคาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ที่เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ โดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับจอควบคุมการทำงานแบบสัมผัส Microprocessor TOUCH II ขนาด 7" ซึ่งสามารถรองรับการทำงานกับระบบ DOMUSCONNECT ที่สามารถควบคุมเครื่องต่างๆผ่านทาง Internet ได้อีกด้วย

                              

Size:  11 - 18 - 23 kgs          Heating:  Heat Pump

 

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น DTT HEAT PUMP DYNAMIC          * รองรับ DOMUSCONNECT (DOMUS IoT Solutions)

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น HEAT PUMP DYNAMIC ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการประหยัดพลังงานที่สุด และไม่จำเป็นต้องมีท่อ exhaust ออกไปด้านนอกอาคาร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ที่เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ โดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับจอควบคุมการทำงานแบบสัมผัส Microprocessor TOUCH II ขนาด 4.3" ซึ่งสามารถรองรับการทำงานกับระบบ DOMUSCONNECT ที่สามารถควบคุมเครื่องต่างๆผ่านทาง Internet ได้อีกด้วย

                    

Size:  11 - 18 - 23 kgs          Heating:  Heat Pump

 

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น DLM ESSENTIAL

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น ESSENTIAL ที่เน้นหลักในด้านราคาถูก ทาง DOMUS ได้ตัดระบบและวัสดุการผลิตหลายอย่างเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด แต่ยังคงประสิทธิภาพในการใช้งานใกล้เคียงกับรุ่น COMFORT อาทิเช่น ตะกร้าผลิตจากวัสดุ galvanize และอื่นๆ โดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับจอควบคุมการทำงาน Microprocessor M Programmer

                    

Size:  11 - 18 - 23 kgs          Heating:  Electric - Gas

 

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น DTT2 STACK DYNAMIC          * รองรับ DOMUSCONNECT (DOMUS IoT Solutions)

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น STACK DYNAMIC แบบ 2 ชั้น โดยประสิทธิภาพการใช้งานเหมือนกับเครื่องอบผ้าแบบ One Pocket รุ่น DYNAMIC โดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับจอควบคุมการทำงานแบบสัมผัส Microprocessor TOUCH II ขนาด 4.3" ซึ่งสามารถรองรับการทำงานกับระบบ DOMUSCONNECT ที่สามารถควบคุมเครื่องต่างๆผ่านทาง Internet ได้อีกด้วย 

                              

Size:  11 - 18 kgs          Heating:  Electric - Gas

 

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น DTM2 STACK COMFORT

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น STACK COMFORT แบบ 2 ชั้น โดยประสิทธิภาพการใช้งานเหมือนกับเครื่องอบผ้าแบบ One Pocket รุ่น DYNAMIC โดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับจอควบคุมการทำงาน Microprocessor M Programmer

                         

Size:  11 - 18 kgs          Heating:  Electric - Gas

 

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น DLM2 STACK ESSENTIAL

เครื่องอบผ้า DOMUS รุ่น STACK ESSENTIAL แบบ 2 ชั้น โดยประสิทธิภาพการใช้งานเหมือนกับเครื่องอบผ้าแบบ One Pocket รุ่น DYNAMIC โดยตัวเครื่องจะมาพร้อมกับจอควบคุมการทำงาน Microprocessor M Programmer

                    

Size:  11 - 18 kgs          Heating:  Electric - Gas

 

 

รายชื่อลูกค้าส่วนหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้ DOMUS

1.) CONRAD HOTEL (HILTON)     - Dublin, Ireland

2.) MARRIOTT HOTEL    - Bucharest, Romania

3.) HILTON RESORTS & SPA DE GELENDSIK     - Russia

4.) SHERATON HOTEL     - Bilbao, Spain

5.) KEMPINSKI HOTEL     - Tanzania

6.) SHERATON HOTEL     - Istanbul, Turkey

7.) OMNI HOTEL    - Dallas, United States of America

8.) ACCOR SOFITEL HOTEL    - Risma, Morocco

9.) HOLIDAY INN HOTEL     - Athens, Greece

10.) ACCOR IBIS HOTEL     - Alger, Algeria

 

รายชื่อประเทศส่วนหนึ่งที่ทาง DOMUS ส่งออกเครื่องต่างๆ (Hotel, Hospital, Laundry Service)

ALGERIA                                            ANGOLA                                          BENIN

BRUNEI                                              BULGARIA                                       CUBA

ECUADOR                                         GREECE                                          ICELAND

IRELAND                                            ISRAEL                                             MALDIVES

MEXICO                                             MOROCCO                                      NIGERIA

PAKISTAN                                          PORTUGAL                                      ROMANIA

RUSSIA                                              SRI LANKA                                       TANZANIA

TURKEY                                             TURKMENISTAN                             U.S.A.

ZAMBIA

 

 

เอกสารข้อมูลต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่!!

 Company Profile 2020 

DOMUS Tumble Dryers  

 DOMUS Self-Service  

DOMUS Efficiency 
เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม - Tumble Dryer

เครื่องอบผ้า TOLKAR : CARINA – Tumble Dryer articleCopyright © 2020 ENG-THIRA CO.,LTD. All Rights Reserved.