ReadyPlanet.com
เครื่องซักอบรีดผ้าแบบหยอดเหรียญ - Coin-Op / Self-Service / Launderette

GRANDIMPIANTI, MYCC, DOMUS, Clean&Go, IMESA, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, ขายเครื่องรีดผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า                    GRANDIMPIANTI, MYCC, DOMUS, Clean&Go, IMESA, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, ขายเครื่องรีดผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า               SPEED UNION, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า

 

ทางบริษัทได้เน้นหลักในด้านของคุณภาพสินค้าและการบริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ เครื่องอบผ้าแบบหยอดเหรียญ และเครื่องรีดผ้าแบบหยอดเหรียญ  GRANDIMPIANTI My ํCLEANCLEAN , DOMUS Clean&Go และอื่นๆนั้นเป็นเครื่องอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน และคุณภาพที่แตกต่างจากเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญและเครื่องอบผ้าแบบหยอดเหรียญทั่วไป ททางบริษัทมีนโยบายหลักในการดูแลลูกค้าหรือผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายๆต่างที่อาจเกิดขึ้นจากการบำรุงรักษาเครื่อง ซึ่งทางบริษัทจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ (ทั้งแบบต่อเดือน และแบบต่อปี) ที่ทำให้ผู้ประกอบการอาจมองว่าเสียผลประโยชน์จากการลงทุนในกิจการส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องหมายการค้า (Trademark Fee), ค่าลิขสิทธิ์ (Royalty Fee), ค่าการตลาด (Marketing Fee) และอื่นๆ แต่ทางบริษัทจะเน้นถึงการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า อาทิเช่น การดูแลบำรุงรักษาเครื่องตามระยะ (Preventive Maintenance Program = PMP), การรับประกันสินค้า (Warranty & Extended Warranty Program) และอื่นๆ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางบริษัทสามารถให้ความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการที่กังวลถึงความเสี่ยงในการลงทุนกับธุรกิจเครื่องซักอบรีดผ้าแบบหยอดเหรียญได้เป็นอย่างดี

GRANDIMPIANTI, MYCC, DOMUS, Clean&Go, IMESA, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, ขายเครื่องรีดผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า

นอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้การบริการ "ระบบหลังบ้าน" เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารงานของท่านเองได้ โดยระบบเชื่อมต่อต่างๆกับเครื่องซักอบรีดผ้าแบบหยอดเหรียญนั้นเป็นของทางโรงงานผู้ผลิตเครื่องทั้งหมดเช่น ระบบ WavyCloud ของ GRANDIMPIANTI My ํCC , ระบบ DOMUSCONNECT ของ DOMUS Clean&Go และอื่นๆ ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อและตรวจสอบข้อมูลต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่จะทำให้ลูกค้าหรือผู้ประกอบการสะดวกสบายในการบริหารจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดีด้วยการทราบข้อมูลต่างๆเกียวกับตัวเครื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น เครื่องทำงานมากน้อยเพียงใด เครื่องยังคงทำงานปกติหรือไม่ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังรองรับการตรวจสอบและแก้ไขเครื่องได้ทันทีด้วยการ REMOTE เข้าควบคุมเครื่องผ่านทางระบบ WavyCloud หรือ DOMUSCONNECT เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องได้ตลอดเวลาไม่ว่าลูกค้าหรือผู้ประกอบการจะอยู่ที่ใดบนโลกนี้ได้อีกด้วย

GRANDIMPIANTI, MYCC, DOMUS, Clean&Go, IMESA, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, ขายเครื่องรีดผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า

ทางบริษัทมีเครื่องซักอบรีดผ้าแบบหยอดเหรียญให้ลูกค้าเลือกมากมายเพื่อความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยทางบริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายและผู้นำเข้าให้กับโรงงานต่างๆในทวีปยุโรป อีกทั้งยังมีเครื่องซักอบผ้าแบบหยอดเหรียญจากประเทศจีนให้ผู้ประกอบการพิจารณาอีกด้วย ซึ่งเครื่องทั้งหมดนั้นมีการรับประกัน 3 ปี (สำหรับเครื่องยุโรป) และรับประกัน 2 ปี (สำหรับเครื่องจีน) พร้อมการบริการหลังการขายตลอดระยะเวลาการรับประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงใดๆหลังจากสั่งซื้อสินค้า

 

เครื่องซักอบผ้าแบบหยอดเหรียญ  GRANDIMPIANTI My ํCLEANCLEAN  (Made in Italy)

GRANDIMPIANTI, MYCC, DOMUS, Clean&Go, IMESA, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, ขายเครื่องรีดผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า

 

เครื่องซักอบผ้าแบบหยอดเหรียญ  DOMUS Clean&Go  (Made in Spain)

GRANDIMPIANTI, MYCC, DOMUS, Clean&Go, IMESA, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, ขายเครื่องรีดผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า GRANDIMPIANTI, MYCC, DOMUS, Clean&Go, IMESA, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, ขายเครื่องรีดผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า GRANDIMPIANTI, MYCC, DOMUS, Clean&Go, IMESA, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, ขายเครื่องรีดผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า

 

เครื่องซักอบผ้าแบบหยอดเหรียญ  SPEED UNION  (Made in PRC)

SPEED UNION, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า  SPEED UNION, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า  SPEED UNION, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า  SPEED UNION, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า

 

GRANDIMPIANTI, MYCC, DOMUS, Clean&Go, IMESA, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, ขายเครื่องรีดผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า

GRANDIMPIANTI, MYCC, DOMUS, Clean&Go, IMESA, ขายเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ, ขายเครื่องรีดผ้าหยอดเหรียญ, Coin-Op, ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ, ร้านอบผ้าหยอดเหรียญ, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมแบบหยอดเหรียญ GRANDIMPIANTI My ํCC / Coin-Op

เครื่องซักสลัดผ้าที่มีความโดดเด่นมากในด้าน Design ต่างๆทั้งภายนอก ภายใน และจอควบคุมการทำงาน โดยสินค้าของ GRANDIMPIANTI อยู่ในกลุ่มของ Ali Group ในทวีปยุโรป

Available Size:   8 - 11 - 14 - 18 - 24 - 28 kgs

Heating Option:   Electric - Hot Water

Brand Origin:   ประเทศอิตาลี (Italy)          รับประกัน 3 ปี !!  ฟรี...ค่าอะไหล่และค่าบริการ !!

เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมแบบหยอดเหรียญ GRANDIMPIANTI My ํCC / Coin-Op

เครื่องอบผ้าที่มีความโดดเด่นมากในด้าน Design ต่างๆทั้งภายนอก ภายใน และจอควบคุมการทำงาน โดยสินค้าของ GRANDIMPIANTI อยู่ในกลุ่มของ Ali Group ในทวีปยุโรป

Available Size:   14 - 18 - 23 - 30 kgs

Heating Option:   Electric - Gas

Brand Origin:   ประเทศอิตาลี (Italy)          รับประกัน 3 ปี !!  ฟรี...ค่าอะไหล่และค่าบริการ !!

เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมแบบหยอดเหรียญ DOMUS Clean&Go / Coin-Op

เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ  DOMUS Clean&Go  ที่มีชื่อเสียงจากทางทวีปยุโรป ซึ่งส่งออกมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก พร้อมเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ECOVOLUTION 

Available Size:   11 - 14 - 18 - 27 - 36 - 60 kgs

Heating Option:   Electric - Hot Water

Brand Origin:   ประเทศสเปน (Spain)        รับประกัน 3 ปี !!  ฟรี...ค่าอะไหล่และค่าบริการ !!

เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมแบบหยอดเหรียญ DOMUS Clean&Go / Coin-Op

เครื่องอบผ้าแบบหยอดเหรียญ  DOMUS Clean&Go  ที่มีชื่อเสียงจากทางทวีปยุโรป ซึ่งส่งออกมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ECOVOLUTION

Available Size:   11 - 18 - 23 - 28 - 36 - 45 - 60 - 80 kgs

Heating Option:   Electric - Gas

Brand Origin:   ประเทศสเปน (Spain)        รับประกัน 3 ปี !!  ฟรี...ค่าอะไหล่และค่าบริการ !!

เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมแบบหยอดเหรียญ SPEED UNION / Coin-Op

เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ  SPEED UNION  ที่แตกต่างด้วยการออกแบบดีไซน์ทันสมัย ทนทาน และแตกต่างจากเครื่องจีนแบบเดิมๆ พร้อมด้วยระบบ Remote Monitoring & APP ในตัวเอง

Available Size:   15 - 20 kgs

Heating Option:   Electric - Hot Water

Brand Origin:   สาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC)        รับประกัน 2 ปี !!  ฟรี...ค่าอะไหล่และค่าบริการ !!

เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมแบบหยอดเหรียญ SPEED UNION / Coin-Op

เครื่องอบผ้าแบบหยอดเหรียญ  SPEED UNION  ที่แตกต่างด้วยการออกแบบดีไซน์ทันสมัย ทนทาน และแตกต่างจากเครื่องจีนแบบเดิมๆ พร้อมด้วยระบบ Remote Monitoring & APP ในตัวเอง

Available Size:   15 - 20 kgs

Heating Option:   Electric - Gas

Brand Origin:   สาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC)        รับประกัน 2 ปี !!  ฟรี...ค่าอะไหล่และค่าบริการ !!

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2020 ENG-THIRA CO.,LTD. All Rights Reserved.